uprawnienia inspektora nadzoru bytom

Inspektor Nadzoru musi posiadać odpowiednie uprawnienia nadawane przez Samorząd Zawodowy Inżynierów Budownictwa.
Doświadczenie Budowlanie

inspektora nadzoru BYTOM

Inspektor nadzoru budowlanego oprócz kontrolowania przebiegu prac budowlanych zajmuje się również kwestią rozliczeń z wykonawcami.

Zgodnie z przyjętą zasadą płatność nie może zostać zrealizowana przed dokonaniem odbioru robót.

Stanowi to gwarancję, że ewentualne ustereki zostaną usunięte sprawnie i terminowo. W przypadku pojawienia się wątpliwości co do zakresu lub jakości wykonanych robót, egzekwowanie usunięcia nieprawidłowości jest dużo bardziej efektywne, kiedy płatność następuje po odbiorze końcowym.

Oferuję również usługi Kierownika Budowy na terenie Gliwic, Tanowskich Gór, Zabrza i BytomiaWARTO WIEDZIEĆ:
 • Na stronach Polskiej Izby
  Inżynierów Budownictwa można
  sprawdzić, czy inspektor nadzoru
  jest wpisany na listę członków,
  a tym samym jest uprawniony
  do pełnienia funkcji i posiada wymagane ubezpieczenie OC.
41-907 Bytom Pozycjonowanie stron www, Gliwice, Zabrze
tel: 509 373 186