kierownik NA BUDOWIE zabrze

Usługę kierownika budowy oferuję na terenie:
Zabrza, Bytomia, Tarnowskich Gór.
Doświadczenie Budowlanie

Czy kierownik jest potrzebny na budowie?

Kierownik Budowy zapobiega samowoli budowlanej, a także nadzoruje poprawne wdrożenie wszelkich zmian w projekcie, zajmuję się również odbiorami i wykonaniem dokumentacji powykonawczej.
Efektem tych działań jest bezproblemowe przekazanie obiektu do użytkowania.

O zakończenie inwestycji każdorazowo powinien być poinformowany
stosowny dla miejsca budowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dla Gliwic jest to:

w Zabrzu:
w Bytomiu :
Tarnowskie Góry:
Zgłoszenie takie należy do obowiązków Kierownika Budowy, który to zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wybudowaniu obiektu budowlanego zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, skompletowane protokołów odbiorów i innej dokumentacji oraz pomiar powierzchni użytkowej.
Należy pamietać, iż pełna dokumentacja podnosi wartość rynkową nieruchomości.

Oferuję również usługi Inspektora Nazdoru Budowlanego dla inwestorów z terenu: Gliwic, Zabrza i Tarnowskich Gór.WARTO WIEDZIEĆ:
  • Osoba pełniąca funkcję
    Kierownika Budowy musi posiadać uprawnienia nadawane przez Samorząd Zawodowy Inżynierów
    Budownictwa.
41-907 Bytom Pozycjonowanie stron www, Gliwice, Zabrze
tel: 509 373 186