inspektor nadzoru budowlanego zabrze

Inspektor Nadzoru musi posiadać odpowiednie uprawnienia nadawane przez samorząd zawodowy inżynierów budownictwa.
Doświadczenie Budowlanie

wymagania inspektora nadozru budowlanego w zabrzu

Powołanie inspektora nadzoru budowlanego jest obowiązkowe jeżeli organ wydający pozwolenie na budowę zawarł to w decyzji. Kwestię te reguluje rozporządzenie w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprawdż ofertę usług Kierownika Budowy na terenie Gliwic, Tanowskich Gór, Zabrza i Bytomia



WARTO WIEDZIEĆ:
 • Na stronach Polskiej Izby
  Inżynierów Budownictwa można
  sprawdzić, czy inspektor nadzoru
  jest wpisany na listę członków,
  a tym samym jest uprawniony
  do pełnienia funkcji i posiada wymagane ubezpieczenie OC.
41-907 Bytom Pozycjonowanie stron www, Gliwice, Zabrze
tel: 509 373 186