kierownik budowy tarnowskie góry

Usługę kierownika budowy oferuję na terenie:
Zabrza, Bytomia, Tarnowskich Gór.
Doświadczenie Budowlanie

Zlecenie funcji kierownika budowy dla gliwic,zabrza, tarnowskich gór.

Każdorazowo przed objęciem stanowiska kierownika budowy zapoznaję się z projektem i prawomocnym pozwoleniem na budowę.

Należy pamiętać, iż kierownik budowy nie może być jednocześnie inspektorem nadzoru na tej budowie.

Kolejnym punktem jest złożenie stosownych dokumentów w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego na co najmniej tydzień przed rozpoczęciem wykonywaniem robót budowlanych.

    Wymagane dokumenty obejmują:
  • informację o terminie rozpoczęcia budowy,
  • oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  • przyjęcie obowiązków kierownika budowy.
Ostatnią czynnością jest wykonywaną przez inwestora protokolarne przekazanie budowy dla kierownika.

Sprawdź również ofertę usług Inspektora Nazdoru Budowlanego na terenie: Bytomia, Gliwic, Zabrza i Tarnowskich Gór.WARTO WIEDZIEĆ:
  • Na stronach Polskiej Izby
    Inżynierów Budownictwa można sprawdzić, czy kierownik budowy jest wpisany na listę członków
41-907 Bytom Pozycjonowanie stron www, Gliwice, Zabrze
tel: 509 373 186