inspektor nadzoru gliwice

Zgodnie z Prawem Budowlanym (art. 25) zadaniem
inspektora nadzoru budowlanego jest zabezpieczenie
interesów inwestora na budowie.
Doświadczenie Budowlanie

ZADANIA inspektora nadzOru budowlanego

Zadaniem inspektora nadzoru jest udzielenie wszechstronnego wsparcia inwestorowi w trakcie budowy. Ma on za zadanie czuwać nad prawidłowością wykonywanych prac, zapobiegać i eliminować nadużycia.

Podejmując się funkcji inspektora nadzoru budowlanego dbam o:

  • jakość użytych materiałów na budowie,
  • zgodność robót z założenym projektem,
  • budżet oraz dokumentacje.
Na zakończenie budowy inspektor nadzoru sprawdza, czy kierownik budowy dopełnił wszystkich obowiązków wymaganych Prawem Budowlanym. Na życzenie inwestora dokonuje on też rozliczenia umów. Inspektor nadzoru jest też zobowiązany do potwierdzenia zmian nieistotnych wprowadzonych w trakcie budowy wykazanych w dokumentacji.

Oferuję również usługi Kierownika Budowy na terenie Gliwic, Tanowskich Gór, Zabrza i Bytomia.WARTO WIEDZIEĆ:
  • Inspektor Nadzoru jest
    upoważniony do wydawania poleceń Kierownikowi Budowy.
41-907 Bytom Pozycjonowanie stron www, Gliwice, Zabrze
tel: 509 373 186